Home
Over mijzelf
Lokale transities
Mijn concepten
Opdrachtgevers
Contact

'Vooruitgang boeken: met het verleden in gedachten, werken aan een perspectiefrijke toekomst!' 

 

Transities

Alles en iedereen verandert continue. Binnen organisaties vinden veranderingen plaats om werkprocessen te optimaliseren, organisaties te professionaliseren,  of om een overgang te laten plaatsvinden naar een ander systeem of een nieuw handelingsperspectief.

 

Dit soort veranderingsprocessen zijn vaak complex en ondoorzichtig. Vaak zijn organisaties zich wel bewust van de noodzaak tot verandering (op basis van de ervaringen uit het verleden), maar is het niet helder hoe een dergelijk proces moet worden ingericht, en al helemaal niet waar het veranderingsproces  toe leidt.

 

 

TurnKeyEnergy-10 is in staat om voor lokale vraagstukken transitiepaden te ontwikkelen, in te richten en in uitvoering toe te passen. Daarbij maak ik gebruik van mijn uitgebreide ervaring met de strategische en praktische kanten van veranderingen op lokaal niveau.

 

TKE10  | c.hoogland@tke10.nl