Home
Over mijzelf
Lokale transities
Mijn concepten
Proeflokalen
Mutual gains spel
Opdrachtgevers
Contact

 

'De ene verandering legt altijd de grondslag voor de verandering die erop volgt'  Machiavelli

 

 

Transities vragen om een specifieke aanpak en veelal nieuwe samenwerkingsvormen

Transitieprocessen verlopen in iedere omgeving vaak moeizaam, omdat ingesleten routines en gewoontes niet gemakkelijk worden doorbroken. Bovendien hebben partijen vaak een korte termijn belang bij de status quo. Daarmee worden veranderingen uitgesteld. 

 

Er zijn maar weinig organisaties in staat om zonder anderen maatschappelijke vraagstukken op lokaal niveau op te lossen. Allianties en netwerken zijn voor veel organisaties dan ook van groot strategisch belang. Maar werkt u ook echt effectief en succesvol samen aan een lokale opgave?

 

TurnKeyEnergy-10 onderzoekt graag samen met u hoe, en in welk samenwerkingsproces, een lokale opgave daadwerkelijk van idee tot uitwerking kan worden gebracht.

 

TKE10  | c.hoogland@tke10.nl