Home
Over mijzelf
Lokale transities
Mijn concepten
Opdrachtgevers
Contact

 

'Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd', Gucci 

 

 

In 2014 werkte TKE10 onder meer in opdracht van:

 

- Kenniscentrum Leefomgeving/Saxion: coordinatie programma Toekomstbestendige Stad

- Provincie Gelderland: ACE Awards Ceremony - Academy of Champions in Energy (Interreg IV-b)

 

 

In 2013 werkte TKE10 onder meer in opdracht van:

 

- Kenniscentrum Leefomgeving/Saxion: coordinatie programma Toekomstbestendige Stad

- Provincie Gelderland: ontwikkeling Manual Climate Neutral villages & Communities

- Cooperatie deA: projectleiding PV-project voor particuliere woningeigenaren 2013, Energielevering deA

- Gemeente Apeldoorn: Projectleiding ACE - Academy of Champions in Energy (Interreg IV-b)

 

 

 In 2012 werkte TKE10 onder meer in opdracht van:

 

- Gemeente Apeldoorn: Projectleiding ACE- Academy of Champions in Energy (Interreg IV-b)

- Ministerie van I&M: Uitwerken praktijkvoorbeelden duurzaam inkopen ten behoeve van Pianoo-desk.nl

- Nederlandse Milieu Federaties: ontwikkeling leergang concept Business Model Generation/Canvas voor lokale energie initiatieven (scholingsdagen voorjaar 2012)

- Cooperatie deA: projectleiding PV-project particuliere woningeigenaren 2012

 

 

 

 

 

TKE10  | c.hoogland@tke10.nl