Home
Over mijzelf
Contact

‘Zelf in beweging komen, tijd nemen om een eigen pad uit te stippelen en keuzes te maken zijn cruciaal om persoonlijk en professioneel te groeien’ 

 

 

  

 Carola Hoogland 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit mijn brede achtergrond (planologie, transitiemanagement) werk ik veelal voor overheden aan diverse maatschappelijke opgaven, en probeer daarbij strategie en operatie zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Daarbij treed ik op in de rol van programmamanager (voor bijv opgavegerichte programma's als klimaat & energie), of als projectleider voor specifieke pilotprojecten of lopende uitvoeringsagenda's. Daarnaast pak ik vaak de rol als strategisch beleidsadviseur binnen gemeentelijke overheden. Momenteel (2020) werk ik in opdracht van gemeenten Rozendaal en Doesburg. Daarnaast ben ik procesbegeleider van het spoor Energie & Ruimte binnen de Werkorganisatie RES voor de regio Arnhem Nijmegen. Per september 2020 treed ik op als gemeentelijk coördinator voor betrokken lokale overheden binnen stroomgebied Rijn Oost, en ben ik tevens coördinator DPRA (deltaprogramma ruimtelijke adaptatie) voor Rijn Oost.

 

 

 

 

 

TKE10  | c.hoogland@tke10.nl