Home
Over mijzelf
Lokale transities
Mijn concepten
Opdrachtgevers
Contact

‘Zelf in beweging komen, tijd nemen om een eigen pad uit te stippelen en keuzes te maken zijn cruciaal om persoonlijk en professioneel te groeien’ 

 

Korte biografie van de oprichter van TurnKeyEnergy-10:

 

  

 Carola Hoogland 

 

 

 

 

 

 

 

Carola is afgestudeerd planologe, met een kopstudie omgevingspsychologie in Wageningen.  Zij is sinds ’96 actief binnen het werkveld van milieuruimtevraagstukken en duurzaamheid (in brede zin van het woord). Ruim tien jaar werkte ze bij adviesbureau Tauw bv aan milieu-ruimtevraagstukken, met name project-en procesmanagement van grootschalige milieu-effectrapportages, milieu-ruimte-onderzoeken en inpassings-vraagstukken bij gebiedsontwikkeling. Als productmanager was zij verantwoordelijk voor de productgroep milieu-ruimte en m.e.r. binnen de Tauw-group. Daarnaast verzorgde ze opleidingen binnen de Tauw Academy vanuit de productgroep milieuruimte. Tussen 2007 en 2011 was Carola werkzaam bij gemeente Apeldoorn voor het duurzaamheidsbureau. Tot begin 2011 was zij als programmamanager verantwoordelijk voor de realisatie van het programma Apeldoorn Energieneutraal 2020. Binnen dit programma was de opgave om strategie en operatie zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Als programmamanager trad ze daarbij op als opdrachtgever van projecten, en adviseerde of ondersteunde bij de eerste fases van pilot-projecten. Daarnaast droeg ze zorg voor de financiering van het programma en bijbehorende projecten door lobby en netwerkactiviteiten. In 2009/2010 volgde ze de mastercourse Transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, gericht op lokale (energie)transitieprocessen.

 

 

 

 

TKE10  | c.hoogland@tke10.nl