Home
Over mijzelf
Lokale transities
Mijn concepten
Proeflokalen
Mutual gains spel
Opdrachtgevers
Contact

 

'De omstandigheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig, en als wij onze gedachten steeds bij de nieuwe toestand willen laten aansluiten, moeten wij deze bestuderen'. Mao

 

 

Oplossingen genereren: Werken in Proeflokalen

 

Proeflokalen bieden een omgeving waarin energie ontstaat om nieuwe samenwerkingsvormen aan te gaan, nieuwe processen op te starten, nieuwe projecten te realiseren en gezamenlijk oplossingen te genereren.

Om effectieve oplossingen voor lokale vraagstukken uit te werken heeft TurnKeyEnegy-10 het concept van Proeflokalen uitgedacht. Dit concept gaat uit van de kracht van het oplossend vermogen van partijen die in een nieuwe setting met elkaar aan de slag gaan met een lokaal en specifiek vraagstuk.

 

 

 

Opdrachtgevers weten vaak dat er een opgave ligt om 'iets'  te veranderen en om een gewenst resultaat te bereiken. Het te bereiken doel is wel bekend, en de oplossingsrichtingen staan vaag voor ogen, de weg daar naartoe is moeilijk begaanbaar. Dit kan bijvoorbeeld komen door het ontbreken van kennis,  organisatievorm, procesvorm of domweg tijd. Ook weet men vaak niet waar te beginnen. Vaak heeft wel een analyse plaatsgevonden van waaruit de verandering moet worden ingezet (1), naar welke visie moet worden toegewerkt (2) en soms zelfs welke paden kunnen worden bewandeld (3). Maar ‘the devil is in the detail’: in de daadwerkelijke 'beweging' naar een nieuwe omgeving (in kennis, proces en organisatie) is het beproeven van oplossingen essentieel (4). Om te komen tot concrete oplossingen, die in een veilige setting worden doorgelicht, is het concept van Proeflokalen ontwikkeld. In het Proeflokaal gaan wij met u en andere belanghebbenden bij de oplossing, aan de slag om in een ' vertrouwde setting'  een specifiek  vraagstuk op te pakken, om u uiteindelijk als opdrachtgever een concreet handelingsperspectief te kunnen bieden voor uw lokale vraagstukken.

 

 

TKE10  | c.hoogland@tke10.nl